تخمه کدو

تخمه کدو منبعی غنی از پروتئین و ویتامین های A، C، وE  را شامل می شود که علاوه بر آن سرشار از چربی خوب و مقدار زیادی اسیدهای چرب امگا۶ و امگا۳ است.